Close

DİABETEA ÇAY (şəkərli diabet üçün çay)

Tәrkibi: Zeytun yarpağı, zәncәfil kökü, sarıkök, tut yarpağı, darçın qabığı, qaragilә zoğları, mәkkәgülü çiçәyi, әmәkömәci otu, lobya meyvәsinin qını.

İstifadәsinә göstәriş: I tip şәkәrli diabet, II tip şәkәrli diabet, diabetönü vәziyyәt, piylәnmә.

İstifadә qaydası: İki filtr-bağlamanın üzәrinә 200 ml (1 stәkan) qaynar su tökülür, 15 dәq. dәmlәnir, otaq temperaturunda soyudulur. Gündә 3 dәfә, hәr dәfә 200 ml (1 stәkan) yemәkdәn әvvәl ilıq şәkildә daxilә qәbul edilir.

Kateqoriya: , Product ID: 2416