fbpx
Close

All Posts

Çiçək tozu

Çiçək tozu

Çiçək tozu nədir. Çiçəkli bitkilər çiçək tozu vasitəsilə çoxalır. Çiçək tozu müxtəlif rənglərdə və müxtəlif formalarda olur. Çiçək tozunun rəngi onun hansı bitkilərdən toplanmasından asılı olaraq dəyişir. Ən çox qızılı sarı rəngdə təsadüf olunur...

Daha çox
Öd durğunluğu

Öd durğunluğu

Öd durğunluğunun təbii müalicəsi. Öd həzm prosesində iştirak edən ən vacib fermentlərdən biri olub qaraciyərdə sintez olunur. Qaraciyər hüceyrələrində əmələ gələn öd xırda öd kapilyarlarına, öd kanallarına və öd axacaqlarına gələrək ən nəhayət öd...

Daha çox
Qozun faydaları.

Qozun faydaları.

Qoz haqqında. Azərbaycanın şimal rayonlarında qoz ağacları daha çox yayılsa da, digər bölgələrimizdə də rast gəlinir. Qoz ağacı çoxillik, hündür və qollu-budaqlıdır bitkidir. Diametrinə görə çox əhatəli olduğu üçün ağacın altı həmişə nəm və sərin...

Daha çox
Sistit haqqında.

Sistit haqqında.

Sİstİt  Sistit-sidik kisəsinin iltihabıdır. Bu, bakterial (xlamidiya, bağırsaq çöpü, stafilokoklar, trixomonada və s.), göbələk mənşəli, bəzi hallarda isə qeyri-infeksion təbiətə də malik ola bilər. Sistit törədiciləri burun-udlaqda, ağız...

Daha çox
Ayaqlarda  ödem.

Ayaqlarda  ödem.

Ayaqlar nə üçün şişir? Ödem deyilən bu şişkinliyin bir çox səbəbləri ola bilər. Qadınlarda və kişilərdə günün sonunda belə hallar daha çox izlənilir. Gün ərzində çoxlu miqdarda qəbul olunan maye damarlar tərəfindən saxlana bilmir və hüceyrəarası...

Daha çox
Qlüten haqqında.

Qlüten haqqında.

Qlüten  Zülallar insan orqanizminin əsasını təşkil edərək, həm həyat fəaliyyətimizdə, həm də maddələr mübadiləsində mühüm rol oynayır. Qliadin və qlütenin zülallarından ibarət olan qlüten suda həll olarkən şişir və elastik, həlməşik bir kütlə...

Daha çox