fbpx
Close

All Posts

Dazıotu.

Dazıotu çoxillik ot bitkisidir. Dazıotu yabanı şəkildə Ukrayna ərazisində geniş yayılıb. Qayalarda bitən və günəşi sevən bitkidir. Tərkibi flavonoidlərlə, saponinlərlə, karotin və askorbin turşusu ilə zəngindir. Mədə-bağırsaq xəstəlikləri zamanı...

Daha çox
Diş və dişətinin xəstəlikləri.

Diş və dişətinin xəstəlikləri.

Sağlam dişəti görünüşü. Sağlam dişətləri özbaşına və ya fırçalama  zamanı qanamayan, açıq çəhrayı rəngli, bıçaq arxası kimi incələrək bitən, şişməmiş bir görünüşə malikdir. Dişəti xəstəlikləri nə üçün baş verir? Hər kəsdə dişlərin bütün...

Daha çox
Təbii kalsium mənbələri.

Təbii kalsium mənbələri.

  Yer qabığında mövcud olan beş elementdən biri də kalsiumdur. Kalsium insan orqanizminin strukturunda və həyat fəaliyyətində əvəzedilməz əhəmiyyətə malikdir. Təbaşir və kalsium-karbonat kimi tanıdığımız bu maddənin çox hissəsi insanın...

Daha çox
Yaddaş.

Yaddaş.

Yaddaş nədir? Yaddaş duyğu orqanları vasitəsilə əldə edilən hissləri simvollara çevirir və bunları beynin bir hissəsinə yerləşdirərək depolayır. Nəzəri olaraq yaddaşın iki bölümündən bəhs edə bilərik. Həyatdan qazanılan simvolların, davranışların...

Daha çox
Diabet nədir?

Diabet nədir?

Diabet – Pankreasın (mədəaltı vəzin) lazımi miqdarda insulin hormonun istehsal edə biləməməsi və ya istehsal etdiyi insulinə qarşı hüceyrə müqavimətinin yaranması nəticəsində baş verən xroniki xəstəlikdir. İnsulin mədəaltı vəzin istehsal etdiyi...

Daha çox
Şaftalı.

Şaftalı.

Azərbaycanın hər yerində şaftalı ağacı əkilib becərilir. Azərbaycandan kənarda isə Orta Asiyada, Çində, Moldovada və Qafqaz regionlarında becərilir. Üç tərəfə doğru ensizləşərək ellipsvari yarpağa malikdir. Yarpaqlarının kənarı mişardişli çox...

Daha çox