HERBA FLORA


LÜĞƏT

Q

 

Bitkinin adı/Azərbaycan

Rus

Türk

İngilis

Latın

1. Qara zirə

черный тмин

çörek otu

black seed

Nigella sativa

2. Qaragilə

черника

yaban mersini

bilberry

 

Vaccinium

myrtillus

3. Qaraqınıq otu

душица

güveotu,

keklikotu, yebani mercanköşk, güveyiotu

oregano

Origanum

vulgare

4. Qarğıdalı saçağı

кукурузные

рыльца

mısır püskülü

maize stigmata

Zea mays

5. Qatırquyruğu (çöl)

хвощ (полевой)

atkuyruğu otu

horsetail

 

Equisetum

arvense

 

6. Qızılçətir otu

 

золототысячник

küçük kantaron, kırmızı kantaron, acıot, mideotu

Common

centaury

Centaurium

umbellatum

7. Qurdpəncəsi

 

горец (змеиный)

çoban değneği, ciyanotu,

ciyancık, yılanekmeği, yılanotu

polygonum

bistorta

Polygonum

bistorta

8.Qurucaotu (bataqlıq)

сушеницa

(болотная)

altinotu

(amarika)

cottonweed

Gnafalium

uliginosum 

9. Quş qırxbuğum otu

горец

kusekmeği, kuşmadımağı, kadımalak

Polygonum

Polygonum

aviculare

10. Quşarmudu, üvəz

рябина

küşüvezi, kuşmeyvesi, kuşavi

Service tree

Sorbus aucuparia

11. Quşüzümü

клюква

turnayemişi

Cranberry

Vaccinium

 macrocarponJurnal 2015


Şərbətlər


Kapsullar
      English language


Fitooil

Fitoton Şampun

Fitoton Xınalar

Ağrımaz Krem