HERBA FLORA


Bizə Can Verən Qan
Herba Flora / Məqalələr

 

Dünyanın ən bahalı avtomobili də keyfiyyətsiz yanacaqla ya pis işləyir, ya da ümumiyyətlə işləmir. Orqanizm də belədir: əgər qan toksiki maddələrlə zəhərlənibsə və normal deyilsə, həyat fəaliyyəti pozulur. Qan orqanizmin yaşaması üçün çox mühüm olan qırmızı rəngli maye toxumadır və ona qırmızı rəng verən dəmir birləşmələridir, tərkibi müxtəlif hüceyrələrdən ibarətdir.


Çəki Atmağa Kömək Edən Qəhvə
Herba Flora / Məqalələr

 

Yaşıl qəhvə dənələri heç də ilk baxışdan göründüyü kimi yarımfabrikat deyil, əksinə istifadəyə tam yararlı olan məhsuldur. Onu termiki işlənmədən keçirmirlər, yəni qovurmurlar. Çəkinin azaldılması və arıqlatmaq xüsusiyyətinə görə son illər çox geniş yayılmışdır. Yaşıl qəhvənin faydalı keyfiyyətləri ilə yanaşı bəzi zərərli xüsusiyyətləri də var. İlk növbədə ondan düzgün istifadə etmək lazımdır.


Fol turşusu, yoxsa Vitamin B9?
Herba Flora / Məqalələr

 

B9 vitamini və ya fol turşusu əslində vitamin olmasa da orqanizmdə parçalanıb folin turşusuna çevriləndə vitamin xüsusiyyəti əldə edir. Onun adı latınca “folium” – yarpaq sözündən götürülüb ki, bu da vitaminin təzə yaşıl yarpaqlarda daha çox miqdarda olmasını göstərir. Suda həll olan və qələvi mühitdə sorulması sürətlənən fol turşusu işıqda və termiki emal zamanı asanlıqla parçalanır.

 


Yataq Xəstəsinə Düzgün Qulluq Qaydaları
Herba Flora / Məqalələr

 

“Sağlamlıqdan böyük nemət yoxdur” deyənlər nə qədər də haqlıdırlar. Dünyada ağrısız-acısız, sağlam və gümrah yaşamaqdan gözəl nə ola bilər? Təəssüf ki, necə deyərlər, ayaq üstə olanda onun xoşbəxtlik və gözəlliyini çox vaxt duya bilmir, yalnız xəstələnəndən, yorğan-döşəyə düşəndən sonra onu qiymətləndiririk.

 


Daban Çatına Təbii Çarələr
Herba Flora / Məqalələr

 

Daban çatları çox geniş yayılmış olduqca xoşagəlməz problemdir. Xüsusən qadınları narahat edən çatlar həm estetik, həm də sağlamlıq cəhətdən narahatlıq yaradır. Daban çatı o qədər güclü ağrıya səbəb olur ki, xəstənin yeriməsində çətinlik yaranır. Üstəlik yayda açıq ayaqqabı geyinə bilmir.


Pika Sindromu Haqqında Nə Bilirik?
Herba Flora / Məqalələr

 

 

Geofagiya və ya pika sindromu – torpaq, qum, gil, saç, sabun və ya digər qida məhsulu olmayan maddələri yemək istəyi ilə xarakterizə olunan davranış pozğunluğudur. Hələ 2 min il bundan əvvəl tibbin atası sayılan Hippokrat geofagiyanın əlamətlərini təsvir etmişdir. Qida məhsulları kimi yeyilməyən maddələri yeyilənlərlə əvəz etsək, həyatın necə dəyişə biləcəyini təxmin etmək olar. 


Qaraciyər Sizin, Müdafiə Bizim!
Herba Flora / Məqalələr

 

Mütəmadi olaraq spirtli içki qəbul etdikdə, kəskin, acı və yağlı qidalar yedikdə, aşırı dərəcədə sintetik dərman preparatları içdikdə və konservantlı qidalar qəbul etdikdə qaraciyərdə elə distrofik dəyişikliklər yarana bilər ki, müəyyən vaxtdan sonra onun qarşısını almaq çox çətin olar.

Təəssüf ki, yuxarıda qeyd olunanlar az və ya çox dərəcədə hər birimizin orqanizmində hal-hazırda getməkdə olan proseslərdir. Ona görə də təkcə xəstəliklər zamanı deyil, həm də profilaktika məqsədilə qaraciyərqoruyucu vasitələrdən istifadə etmək qaçılmazdır. Bu zaman Hepartea çayı ən yaxşı seçim preparatlardandır.

 


Həzmi Yaxşılaşdıran Tərəvəz
Herba Flora / Məqalələr

 

Özünəməxsus turş dada malik olan turşəng el arasında “quzuqulağı” kimi də tanınır. Əsasən çiy şəkildə yeyilsə də, ondan bir sıra xörək və salatların hazırlanmasında istifadə edilir.

Turşəng vitaminlər, azotlu maddələr, kalium, kalsium, molibden, maqnezium, natrium, kükürd, dəmir, yod, sink, fosfor, xlor, mis kimi mikro və makro elementlərlə də zəngindir.


Gözaltı Kölgələrsiz - Daha Aydın Baxışlar!
Herba Flora / Məqalələr

 

Dəri örtüyü müdafiə funksiyasıyla yanaşı orqanizmdə baş verən fasiləsiz mübadilə proseslərində də iştirak edir. Ona görə də dərinin rəngi və elastikliyi sağlamlığın ən əsas göstəricisi sayılır. Əbəs yerə dərini “orqanizmin aynası” hesab etmirlər. Daxildə baş verən proseslər dəridə müəyyən xüsusiyyətlərlə özünü büruzə verir. 


ÇAYI NECƏ DƏMLƏYƏK? 
Herba Flora / Çaylar


Elə bilirsiniz ki, çay dəmləmək ən asan işdir: qaynar suyu quru çayın üzərinə tökürsüz və 3-5 dəqiqə dəmdə saxlayıb, süzürsüz?

Hər şeydən öncə çay seçiminə fikir vermək lazımdır. Keyfiyyətli çay istəyirsinizsə, keyfiyyətlisini də alacaqsınız! Qiyməti bir qədər baha olsa da, əsl təbii çaylar bir başqadır və o zaman ucuzlu, sadəcə rəngdən ibarət olan çayla onun fərqini hiss edəcəksiniz.Jurnal 2015


Şərbətlər


Kapsullar
      English language


Fitooil

Fitoton Şampun

Fitoton Xınalar

Ağrımaz Krem