HERBA FLORA


GÖZ SULANMASI
Herba Flora / Məqalələr

 

Qış və yaz aylarında hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi bir çox xəstəlik və halların kəskinləşməsinə səbəb olur. Onlardan biri də gözün sulanmasıdır.

 

Yol gedərkən sanki ağlayan təəssuratı bağışlayanlar gözlərin sulanmasını bəzən soyuq hava və qış fəsli ilə əlaqələndirir, bəzən də onu qrip əlaməti kimi qəbul edirlər. Əslində isə göz sulanmasının səbəbi fəsil dəyişkənliyi və ya soyuq hava deyil...


Alkoqol asılılığının BİTKİLƏRLƏ MÜALİCƏSİ
Herba Flora / Məqalələr

 

Alkoqolizm spirtli içkilərdən sui-istifadə nəticəsində yaranan, xroniki intoksikasiya, daxili orqanların zədələnməsi, psixi və ya fiziki asılılıqla xarakterizə olunan tibbi-sosial xəstəlikdir və əsasən üç mərhələdə inkişaf edir.

 

Sərxoşluğun ilkin mərhələsində əhvalın yüksəlməsi, sərbəstlik, əzələlərin relaksasiyası, orqanizmi bürüyən istilik duyğusunun təsiri altında rahatlıq hissi yaranır.


Təngnəfəsliyin SƏBƏBLƏRİ və MÜALİCƏSİ
Herba Flora / Məqalələr

 

Xarici tənəffüs və qan dövranı orqanizmi oksigenlə təchiz edən, karbon qazını xaricə verən fınksional sistemdir.

 

Ağciyər xəstəlikləri zamanı tənəffüs səthinin kiçilməsi nəticəsində vahid zaman ərzində ağciyərdən keçən qan oksigenlə kifayət qədər zənginləşmir və karbon qazından yaxşı təmizlənmir. Nəticədə tənəffüs çatmazlığı baş verir və təngnəfəslik yaranır. 


Ürək döyüntülərinin artması
Herba Flora / Məqalələr

 

Ürəyin bir dəqiqə ərzindəki döyüntülərinin sayı nəbz adlanır. Nəbz yaş, bədən çəkisi, fiziki quruluş, cins kimi bir sıra amillərdən asılı olaraq dəyişir.

Ürək döyüntülərinin sayının 90-dan yuxarı qalxması taxikardiya adlanır, Taxi-sürətli, kardiya – ürək deməkdir. Ürək döyüntülərinin sayının artması xəstəlik olmasa da, bir çox xəstəliklər zamanı baş verən əlamətdir.


Uşaqlarda QƏBİZLİK
Herba Flora / Məqalələr

 

Qəbizlik bağırsağın kifayət qədər boşalmaması, onun fəaliyyətinin ləngiməsi və çətinləşməsi vəziyyətidir. Tibbi-sosial problem olan qəbizlik ailədə və uşaqlarda narahatlıq yaratmaqla yanaşı, həm də uşaq orqanizminin böyümə və inkişafına mənfi təsir göstərir.

 

Əhali arasında sanitar maarifinin kifayət qədər olmaması, uşaqlarda utancaqlıq hissiyyatı, yaxud uşaq və böyüklərdə bağırsaq boşalmasının normal tezliyi haqqında tam bilgilərin olmaması həkimə edilən müraciətin gecikməsinə səbəb olur.


Öd "qatılaşmasının" TƏBİİ MÜALİCƏSİ
Herba Flora / Məqalələr

Orqanizmin ən böyük laboratoriyası olan qaraciyər 40-a yaxın həyati vacib funksiya yerinə yetirir. Onlardan ən vacib əhəmiyyət kəsb edənlərdən biri nazik bağırsaqlarda qida maddələrinin həzmini təmin edən ödün sintezidir.
Qaraciyər hüceyrələrində istehsal olunan qızılı-sarı rəngli həzmedici xüsusiyyətli şirə əvvəlcə öd kapilyarlarına, sonra isə axarlara tökülərək öd kisəsinə toplanır. Hər dəfə qidalanma zamanı öd kisəsi yığılaraq möhtəviyyatını onikibarmaq bağırsağa ifraz edir və nəticədə yağların həzmi baş verir. 

Burundakı "artıq ətdən" əməliyyatsız necə xilas olmalı?
Herba Flora / Məqalələr

 

"Artıq ət" adlandırılan poliplər burun boşluğunda və ya ətraf ciblərdə yerləşən, selikli qişanın hipertrofiyası ilə xarakterizə olunan törəmələrdir. Daha çox əhalinin yetkin qismi arasında yayılmış bir patologiya olsa da, poliplər çox böyüyüb nəfəsalmada problem törədəndə aşkar edilir.

 

Belə hipertrofiyaların böyüməsi bir neçə mərhələdə gedir. İlkin stadiyada ölçüsü kiçik olur və burunla tənəffüsə heç bir maneə törətmir.


Quru saçları canlandırmağın TƏBİİ YOLLARI
Herba Flora / Məqalələr

 

Saçlarda quruluğa səbəb olan amillər:

  • Ətraf mühit - günəş şüaları, havanın tərkibində olan kimyəvi maddələr, qazlar, yağış, tozlu külək;
  • Tez-tez yuma və boyama, burma, düzləşdirmə üçün istifadə edilən kimyəvi maddələrlə təmas nəticəsində qidalandırıcı və qoruyucu rol oynayan təbii yağların azalması;

"Qulunc" olan zaman NƏ ETMƏLİ?
Herba Flora / Məqalələr

 

"Qulunc" – miozit hər hansı səbəbdən skelet əzələlərində baş verən iltihabi prosesdir və həmin prosesdə bir və ya bir neçə əzələ qrupu iştirak edir.

 

Bir çox nahiyənin əzələlərində müşahidə olunsa da, daha çox onurğanın boyun, kürək və bel hissələrində baş verir. İltihablaşan nahiyəyə əllə toxunma və hərəkət zamanı yaranan sızıltılı ağrılar və temperaturun yüksəlməsi müşahidə edilir.

 


DAMARLARI TƏMİZLƏYƏN və ŞƏKƏRİ SALAN ən faydalı tərəvəz
Herba Flora / Məqalələr

 

Arxeoloji qazıntılar zamanı qədim şumerlərin sarımsaqdan dərman kimi istifadə etdikləri üzə çıxıb. Qədim Misirlilərin də sarımsaqla qidalandıqları və ondan dərman kimi istifadə etdikləri barədə məlumatlar var. Tarixi mənbələrdə misir piramidləri inşa edilərkən Firon Xeopsun işçilərə çoxlu sarımsaq yedirtdiyi barədə bilgilər tapılıb.

Xaç yürüşləri zamanı sarımsaq Fransaya aparılıb və oradan da Avropaya yayılıb.Jurnal 2015


Şərbətlər


Kapsullar
      English language


Fitooil

Fitoton Şampun

Fitoton Xınalar

Ağrımaz Krem