HERBA FLORA


Kimlərin SƏTƏLCƏM olma riski daha yüksəkdir?
Herba Flora / Məqalələr

 

Pnevmoniya – ağciyər iltihabı və ya sətəlcəm – ağciyərlərin tez-tez təsadüf edilən xəstəliyidir.

 

Pnevmoniya daha çox yaşlılar, xronik xəstəliyi olanlar, xüsusilə uşaqlar və immun sistemi zəif olanlar üçün təhlükəlidir. Keçən əsrin axırlarınadək uşaqlarda ölüm törədən əsas xəstəliklərdən biri pnevmoniya hesab olunurdu.


Görmə orqanının ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ
Herba Flora / Məqalələr

 

Göz travmatizmi problemləri çox aktualdır. Baş vermə şəraitinə görə göz travmatizmi sənaye, kənd təsərrüfatı, məişət, uşaq kimi növlərə bölünür. Xüsusi yeri hərbi travmatizm tutur. Göz yuvasının, gözün əlavə aparatının, göz almasının travmaları ayırd edilir.

 

Göz alması birbaşa və dolayı yolla zədələnə bilir. Birbaşa zədələnmələr göz alması divarlarına bilavasitə təsirlə, dolayı zədələnmələr isə ondan uzaq sahəyə dəyən zərbə nəticəsində meydana çıxır.

 


Orqanizmin sağlamlığı üçün DƏMLƏMƏLƏR
Herba Flora / Məqalələr

Gündəlik rasionumuzda adi çaydan istifadə edir və onu daha üstün tuturuq. Necə deyərlər, armudu istəkanda çay, ürəyimiz yananda çay...

Çay xammal, yəni yaşıl çay şəklində istifadə olunanda çox faydalı dərman bitkisidir, gündəlik istifadə edilən qara çay isə çay yarpaqları yığılandan sonra fermentləşdirilmə yolu ilə alınır. Fermentləşmə prosesi əslində çox sadə üsulla aparılır. Yaşıl yarpaqlar ot tayası kimi üst-üstə yığılır, təqribən 29 dərəcəyədək isidilmiş, nəm, lakin yaxşı havalanan otaqlarda bir neçə həftə saxlanılır, nəticədə yarpaqların rəngi qaralır.


Nə Edək ki, Köpməyək?
Herba Flora / Məqalələr

Meteorizm qarın köpməsi, gəyirmə və bağırsaq sancıları ilə müşayiət olunan həzm traktında qazların toplanması halıdır. Bağırsaqlarında normal halda 200-dən 900 ml-ə qədər bağırsaq qazları toplanır və onların 100-500 ml-ə qədəri sutka ərzində xaric olur. Qazlar daha çox mədənin fundal hissəsində, çənbər bağırsağın sağ və sol əyriliklərində toplanmağa meyl edir.

 

 

 

 

 


İSTERİK NEVROZ
Herba Flora / Məqalələr

 

İsteriya sinir-psixi xəstəlikdir, nevrozun növlərindən biridir, daha çox xüsusi psixikaya malik olanlarda yaranır. Xəstəlik iki qrup simptomla özünü büruzə verir: isterik davranış və isterik tutma. Bəzi xəstələrdə sinir pozulması və xəstəlik əlamətləri bütün ömür boyu davam edir və tibdə buna isterik psixopatiya deyilir.


Sidiyəgetmənin azalma səbəbləri...
Herba Flora / Məqalələr

Sidik ifrazının az-az, qırıq-qırıq olması və ya sidikliyin tam boşala bilməməsi sidik ifrazının ləngiməsi kimi tanınır. Xəstəlik kəskin və xroniki olmaqla iki formada meydana çıxa bilər. Kəskin sidik ləngiməsi bir neçə saat ərzində inkişaf edir və xəstə özü sidiyə gedə bilmir.

 

Güclü sidik çağırışları, qarnın aşağı hissəsində ağrı və gərginlik olur.

Xroniki ləngimə zamanı xəstə özü sidiyə gedə bilsə də sidik kisəsini tam boşalda bilmir, bu da narahatlıq və ağrı törədir lakin belə xəstələrdə kəskin sidik çağırışları olmur.


GÖZ SULANMASI
Herba Flora / Məqalələr

 

Qış və yaz aylarında hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi bir çox xəstəlik və halların kəskinləşməsinə səbəb olur. Onlardan biri də gözün sulanmasıdır.

 

Yol gedərkən sanki ağlayan təəssuratı bağışlayanlar gözlərin sulanmasını bəzən soyuq hava və qış fəsli ilə əlaqələndirir, bəzən də onu qrip əlaməti kimi qəbul edirlər. Əslində isə göz sulanmasının səbəbi fəsil dəyişkənliyi və ya soyuq hava deyil...


Alkoqol asılılığının BİTKİLƏRLƏ MÜALİCƏSİ
Herba Flora / Məqalələr

 

Alkoqolizm spirtli içkilərdən sui-istifadə nəticəsində yaranan, xroniki intoksikasiya, daxili orqanların zədələnməsi, psixi və ya fiziki asılılıqla xarakterizə olunan tibbi-sosial xəstəlikdir və əsasən üç mərhələdə inkişaf edir.

 

Sərxoşluğun ilkin mərhələsində əhvalın yüksəlməsi, sərbəstlik, əzələlərin relaksasiyası, orqanizmi bürüyən istilik duyğusunun təsiri altında rahatlıq hissi yaranır.


Təngnəfəsliyin SƏBƏBLƏRİ və MÜALİCƏSİ
Herba Flora / Məqalələr

 

Xarici tənəffüs və qan dövranı orqanizmi oksigenlə təchiz edən, karbon qazını xaricə verən fınksional sistemdir.

 

Ağciyər xəstəlikləri zamanı tənəffüs səthinin kiçilməsi nəticəsində vahid zaman ərzində ağciyərdən keçən qan oksigenlə kifayət qədər zənginləşmir və karbon qazından yaxşı təmizlənmir. Nəticədə tənəffüs çatmazlığı baş verir və təngnəfəslik yaranır. 


Ürək döyüntülərinin artması
Herba Flora / Məqalələr

 

Ürəyin bir dəqiqə ərzindəki döyüntülərinin sayı nəbz adlanır. Nəbz yaş, bədən çəkisi, fiziki quruluş, cins kimi bir sıra amillərdən asılı olaraq dəyişir.

Ürək döyüntülərinin sayının 90-dan yuxarı qalxması taxikardiya adlanır, Taxi-sürətli, kardiya – ürək deməkdir. Ürək döyüntülərinin sayının artması xəstəlik olmasa da, bir çox xəstəliklər zamanı baş verən əlamətdir.Jurnal 2015


Şərbətlər


Kapsullar
      English language


Fitooil

Fitoton Şampun

Fitoton Xınalar

Ağrımaz Krem